610.

Tu omule ce stai în lume azi nepăsător

1. Tu, omule ce stai în lume azi nepăsător De Dumnezeu a toate Creator, Făptura cea mai minunată de pe pământ eşti Şi mai de preţ ca astrele cereşti. R: Priveşte-acum şi stai, Vezi boabe-n spic tu ai? Să nu te-nşeli să fii numai un pai. Căci Cel ce te-a creat Şi te-a răscumpărat El vrea la Sine să te ia curat. 2. Căci soare, lună, stele toate ce pe cer lucesc Pe Dumnezeu toate-L mărturisesc, Căci toate Îl ascultă şi privesc în mersul lor Pe Dumnezeu atotstăpânitor. R: Priveşte-acum şi stai, Vezi boabe-n spic tu ai? Să nu te-nşeli să fii numai un pai. Căci Cel ce te-a creat Şi te-a răscumpărat El vrea la Sine să te ia curat. 3. Pe toate Dumnezeu le-a construit prin voia Sa Şi prin Cuvânt toate se vor schimba. Iar omul care este-n lume astăzi muritor Va trăi veşnic cu-al său Creator. R: Priveşte-acum şi stai, Vezi boabe-n spic tu ai? Să nu te-nşeli să fii numai un pai. Căci Cel ce te-a creat Şi te-a răscumpărat El vrea la Sine să te ia curat. 4. Priveşte-acum şi uită-te pe-ntregul univers Căci toate au o slujbă, au un mers, Cum toate fără sunet, fără grai mărturisesc, Ascultă şi porunca I-o-mplinesc. R: Priveşte-acum şi stai, Vezi boabe-n spic tu ai? Să nu te-nşeli să fii numai un pai. Căci Cel ce te-a creat Şi te-a răscumpărat El vrea la Sine să te ia curat. 5. Dar tu ce stai în lumea-aceasta azi nepăsător Când ai un Tată-atât de iubitor, Căci te-a iubit şi te-a răscumpărat prin Fiul Său Să fii şi tu fiul lui Dumnezeu. R: Priveşte-acum şi stai, Vezi boabe-n spic tu ai? Să nu te-nşeli să fii numai un pai. Căci Cel ce te-a creat Şi te-a răscumpărat El vrea la Sine să te ia curat. 6. Moştenitor vei fi în cer, în casa Tatălui Vei primi toată slava cerului. Privind pe tron pe Dumnezeu şi oştirile Lui Pe Fiul Său şi slava cerului. R: Priveşte-acum şi stai, Vezi boabe-n spic tu ai? Să nu te-nşeli să fii numai un pai. Căci Cel ce te-a creat Şi te-a răscumpărat El vrea la Sine să te ia curat.