586.

Trăim vremi de har ca Ilie

1. Trăim vremi de har ca Ilie Cuvântul divin proclamând. Trăim iar în vremea lui Moise, profetul Neprihănire primind. Deşi zi de zi încercări vin, E foame, 'ntuneric, război. Rămânem un glas care strigă-n pustie: Pregătiţi calea Domnului Sfânt. R: El vine iar peste nori păşind, Trâmbiţe vestesc un soare strălucit! Să-L slăvim, e-al îndurării an, Din Sion El ne-a mântuit. 2. Sunt zilele lui Ezechiel Când oasele prind viaţă iar, Sunt zilele-n care ca David, psalmistul Un templu de laudă zidim. Sunt zilele de seceriş sfânt, Sunt holdele coapte pe câmp. Suntem lucrătorii din via Ta, Doamne, Cuvântul divin proclamând.