583.

Se va cânta cântarea minunată

1. Se va cânta cântarea minunată, Mireasa-Şi va cânta imnul dorit Şi se va-ncepe nunta aşteptată Cu acei ce-n luptă, prigoane-au biruit. R: Eroii slavei vin acum acasă, Au biruit în marele necaz Şi ei vor sta cu Domnul lor la masă, El le va şterge lacrima de pe obraz. 2. Din orice neam, din orice seminţie, Din orice limbă, din orice norod O mare gloată pentru-mpărăţie Isus va strânge-al suferinţei rod. 3. În faţa scaunului de domnie S-or arunca cu faţa la pământ, Vor preamări, vor lăuda pe Domnul Pe Cel ce este Sfânt, de-a pururi Sfânt.