576.

Sfânt cuptor al suferinței

1. Sfânt cuptor al suferinţei Ce mă arzi fără să pier, /: Aripi noi dai Tu credinţei Să mă-nalţe către cer. :/ 2. Iar din lutul ce-nfăşoară Viaţa sufletului meu, /: Tu faci zilnic să răsară Chipul sfânt de Dumnezeu. :/ 3. Îmi ţeşi haine din lumina Veşnicei neprihăniri, /: Curăţindu-mi toată tina Omeneştei mele firi. :/ 4. Sfânt cuptor de suferinţă Tu de Doamnu-ai fost sfinţit /: Când pe cruce-a Lui fiinţă Pentru mine Și-a jertfit. :/ 5. Mă sfinţeşte totdeauna O, cerescule cuptor /: Ca să pot primi cununa La sfârşit biruitor. :/