565.

Când nu suntem nimica

1. Când nu suntem nimica Eşti totul Tu în noi, Isuse, ne-mbraci cu Tine Atunci când suntem goi. /: Şi intri-acolo unde E uşa larg deschisă Străluminând lăuntrul Cu-o viaţă nedescrisă. :/ 2. Tu creşti frumos în straturi Curat de orice spin, Acolo rodul dulce Ţi-l înmulţeşti deplin. /: Şi-Ți faci lucrarea-Ţi sfântă Când nimeni nu-Ţi stă-n cale Atunci îţi pui pecetea Dumnezeirii Tale. :/ 3. Să fiu deplin nimica Isuse, vreau şi eu, Să poţi fi totu-n mine Mereu, mereu, mereu. /: O, dorul vieţei mele Să crească-n sfânta-Ți fire 'Nălţând-o pretutindeni Statornic în iubire. :/