564.

Stăpânește-te-n mânie

1. Stăpâneşte-te-n mânie Să nu spui nici-un cuvânt, /: Căci din vorbele mâniei, Multe rele-n lume sunt. :/ 2. Nu vorbi cât timp durerea Ţi-arde inima din piept, /: Căci când este-n întristare Omul nu grăieşte drept. :/ 3. Lasă clipa hotărârii Pentru când eşti liniştit, /: Ca să-ţi fie rodul faptei Sfânt şi drept şi fericit. :/ 4. Ochii tăi mereu să fie Aţintiţi către Hristos /: Şi-ai să strângi chiar din mânie Un mântuitor folos. :/