559.

Iubirea noastră-i mai frumoasă

1. Iubirea noastră-i mai frumoasă Ca orice dragoste sub cer, Căci toate dragostele pier A noastră nici de iad nu-i pasă. Iubirea noastră-i mai curată Ca orice fir de mărgărit. /: Căci toate dragostele mint A noastră însă niciodată. :/ 2. Iubirea noastră-i mai înaltă Ca orice templu din vre-un plai, Căci Piatra cea de sus e-n Rai Iar pietrele de jos sub daltă. Iubirea noastră-i mai duioasă Ca orice plâns de îndrăgostit, /: Căci nici un mire n-a plătit Un preţ mai sfânt pentru-o mireasă. :/ 3. Iubirea noastră e mai vie Ca apa vie din Elim, Căci orice clipă când iubim E un fior din veşnicie. Iubirea noastră-i mai măiastră Ca cerul când clipeşte oricui, /: Dar stelele-s iubirea Lui, Iar cerul gol, iubirea noastră. :/