552.

Duhul nu încape în tipare omenești

1. Duhul nu încape în tipare omeneşti, El aduce în Sine stările dumnezeieşti. /: Adevăru-I unic, Îl coboară-ntreg şi lin În fiinţa care s-a născut din nou, divin! :/ 2. Duhul nu-I din lume, ea nu-L poate azi primi, El e Adevărul, ea-i minciună oricum ar fi. /: Duhu-I mângâiere, lumea-i deznădejde grea Starea Lui e pacea, starea ei e tot mai rea. :/ 3. Duhul nu încape în tiparele de jos, El renaşte în inimi Chipul Domnului Hristos! /: Să umblăm prin Duhul toată vremea pe pământ Pentru bucuria Dumnezeului Prea Sfânt. :/