53.

Chematu-m-a Isus la El

1. Chematu-m-a Isus la El: „O vin' să te-odihneşti! Truditul cap încetinel De sânu-Mi să-l lipeşti!” Am venit la Isus trudit, Trudit si istovit, Pe sânu-I capul mi l-am pus Şi El m-a odihnit. 2. Chematu-m-a El ne-ncetat: „O vino! Apa Mea Dă viaţa celui însetat: Apleacă-te şi bea!” Eu am venit şi am gustat Din viul Lui izvor Şi pentru mine l-am aflat De viaţă dătător. 3. Isus a zis: „În noaptea grea, Lumina lumii sunt. Priveşte-Mă, şi vei avea Lumină pe pământ!” Eu L-am privit și mi-am găsit În Domnul steaua mea. Şi voi urma pân' la sfârşit Dumnezeiasca Stea. 4. Isus mi-a zis: „Eu viaţa sunt Şi-o dau în dar oricui. La Mine, vino, şi îţi dau Azi viaţa cea de veci!” Am venit la Isus şi El Viaţa de veci mi-a dat. Acum eu am viaţa Lui Şi-s mântuit de El. 5. Isus mi-a zis: „Eu vin curând Să iau pe-ai Mei de-aici. Oricine M-a primit, e-al Meu, Şi-un loc îi pregătesc.” Eu L-am primit şi sunt al lui, Iertarea El mi-a dat, Păcatele mi le-a iertat, Şi-acum L-aştept din cer.