526.

Neprihănită dragoste dintâi

1. Neprihănită dragoste dintâi Eu nu pot fără Tine! /: Nu pot iubi, nu pot răbda, Nu pot cunoaşte pacea Ta De nu rămâi în mine. :/ 2. Neprihănită dragoste dintâi, Iubirea mea de sine /: M-a depărtat, m-a rătăcit Din clipa când Te-am părăsit, Dar azi mă-ntorc la Tine. :/ 3. Neprihănită dragoste dintâi Ce dor de Tin' mă leagă! /: Te chem cu plânsul meu amar, Mai vino iar cu sfântu-Ţi har, Cuprinde-mi viaţa-ntreagă! :/ 4. Neprihănită dragoste dintâi, Eu nu găsesc în mine /: Putere să pot suferi, Iertare să pot dărui Nimic sunt fără Tine. :/ 5. Neprihănită dragoste dintâi Cu lacrimi de căinţă, /: Cu-ntregul dor, cu-ntregul gând M-aplec în faţa Ta plângând, Mă-nchin cu umilinţă. :/