525.

Crucea grea și-al suferinței chin

1. Crucea grea şi al suferinţei spin Poartă-le prin lumea de amar. Ţi le va schimba Isus cu crini Şi cu salbe de mărgăritar. R: Gata fi creştine pentru plug Poartă-ţi paşnic jugul pe grumaz. Gata fi creştine pentru rug Ca să mori cum ai trăit viteaz. 2. Totdeauna pentru slujbă-ncins Pe Hristos să-L ai slăvit model. Vâlvătaia focului nestins Umplă-ţi inima cu sfântul zel. 3. Nu cu aur eşti răscumpărat Ci cu sângele cereşti vieţi. Mergi pe calea pasului curat Sufletul păstrându-ţi sub peceţi. 4. Nu privi cu scârbă spre ţepuş, Nu-ţi dori o floare sub călcâi. Cât ar fi de greu al tău urcuş Nu uita de Cel cea mers întâi.