520.

Ce-i viața ta? (înmormântare)

1. Ce-i viaţa ta? E o peniţă Cu care scrii mereu pe-un drum Şi-apoi la ultima portiţă Ce-ai scris pe-a drumului tăbliţă, Nu se mai șterge nicidecum. 2. Şi vorbe-n vânt şi fapte rele Rămân pe veci ca-ntr-un album. Păzit e scrisul tău de stele, De-ai pune mări întregi să-l spele, Nu se mai șterge nicidecum. 3. În ceasul greu de judecată Îţi vei citi întregul drum. Vei izbucni în plâns deodată, Dar nici o slovă-nlăcrimată Nu se mai şterge nicidecum. 4. N-o poate şterge decât sânge, Dar sânge sfânt şi nu oricum. Ce înger trupul său va frânge? Şi-astfel, ce-ai scris, oricât ai plânge Nu se mai şterge nicidecum. 5. Isus cel drag veni din zare Ca tu să scapi din foc şi fum! Prin El trecutul tău dispare, Dar dacă azi nu-I ceri iertare Nu se mai şterge nicidecum. 6. Isus pe lemn răbdă arşiţa, Isus e preţul tău acum. Prin El eşti alb ca lămâiţa Şi tot ce-a scris cândva peniţa Nu se mai vede nicidecum…