512.

Era odată o tainică grădină

1. Era odată-o tainică grădină În care Domnul, Se ruga plângând /: Şi faţa Lui cea plină de lumină Era-ntristată până la mormânt. :/ 2. De multe ori, pe faţa Lui, căzuse, Şi Se ruga cu mult amar, nespus! /: „Să treacă, Tată... să nu beau paharul!”... Paharul suferinţei, lui Isus!... :/ 3. O, Ghetsimani, grădina suferinţei, În tine plânge, Domnul, cu amar /: Şi-apoi Se-mbracă-n haina umilinţei Şi-Şi pregăteşte drumul spre Calvar!... :/ 4. O, Ghetsimani, grădină neuitată, Tu ai văzut durerea lui Isus! /: Şi Iuda când L-a sărutat odată Pe Domnul strălucirilor de sus!... :/ 5. O, Ghetsimani, aş vrea să fiu în tine, Să văd şi locul unde El a plâns... /: Să plâng şi eu, cu lacrimi şi suspine, Să plâng, căci pentru mine, El, a plâns!... :/