510.

Ziua Domnului sosește

1. Ziua Domnului soseşte, Sionul se pregăteşte; /: Cu haine de mireasă, cu ulei în candelă, Să-ntâmpine pe Mire când vine. :/ 2. O! Ce clipă fericită când Mireasa-i pregătită, /: În toată podoaba sa, ca să înceapă nunta Cu Mirele-Împărat adorat!... :/ 3. Doamne, de când e lumea, n-a fost nuntă ca a Ta! /: În sunet de trâmbiţă vom pluti în glorie Pe aripi de nori albiţi în veşnicie. :/ 4. La această nuntă mare, bucurii nepieritoare; /: Oştile cerurilor toate vor cântă în cor, Iar Mireasa-şi va cânta cântarea sa. :/ 5. Cântare deosebită cum n-a mai fost auzită; /: Cântare de salvare, de bucurie mare, Ce nici îngerii n-o ştiu s-o cânte. :/ 6. Sunetul cântărilor umple nunta nunţilor; /: Ca sunet de ape multe, se-aud corurile multe Ce-L măresc pe Împărat, neîncetat. :/