49.

Ce bine e când frații

1. Ce bine e, când fraţii Se-adună într-un Duh Şi-n pace şi iubire, Cu toţii se zidesc, Călăuziţi de Duhul În tot ce ei vorbesc! 2. C-o vorbă din Scriptură, C-un cânt duhovnicesc, Ei preamăresc pe Domnul, De El îşi amintesc; Se roagă, se îndeamnă, Pe Domnul aşteptând. 3. Curând El Se va-ntoarce Să ia pe toţi ai Săi Şi proslăviţi de-a pururi În cer vor fi cu El, Slăvindu-L, mulţumindu-I Pentru iubirea Lui. 4. Va merge în lumină Atunci orice popor Va fi numai o turmă, O turmă şi-un Păstor. Căci toţi Îl vor cunoaşte Ca Împărat şi Domn. 5. Atunci va fi odihnă, Pe-acest pământ trudit; Va înceta războiul, Isus va fi slăvit. Va păstori de-a pururi Pe-al Său popor iubit.