477.

Nu pe brațul meu mă bizui

1. Nu pe braţul meu mă bizui: Braţul meu e-aşa de slab, Că Vrăjmaşul m-ar înfrânge Și m-ar nimici degrab. R1: Ci mă bizui doar pe Tine, Cel ne-nvins şi Credincios, Numai Tu mă ţii puternic, Domnul meu, Isus Hristos. 2. Nici pe firea mea cea slabă Nu mă bizui nicidecum, Când m-aş crede cel mai tare, M-aş vedea căzut în drum. 3. Nu mă bizui nici pe oameni, Nici pe glasu-acestei lumi, Nici pe slava cea de-o clipă, Toate-s umbre şi minciuni. R2: Da, mă bizui doar pe Tine, Veşnic Dumnezeul meu, Care singur eşti în stare Să-mi ţii fruntea sus, mereu.