475.

Unde-i teamă nu-i iubire

1. Unde-i teamă, nu-i iubire, Unde-i lege, nu-i sfinţire. Legea dă ce se cuvine, Dragostea se dă pe sine. Legea vrea o zi din şapte, Dragostea le dă pe toate. (bis) Aleluia! 2. Unde-i lege, nu-i cunună, Unde-s robi, nu-i voie bună. Legea dă viţei pe-altare, Dragostea dă tot ce are. Legea vrea a zecea parte, Dragostea le dă pe toate. (bis) Aleluia! 3. Unde-i lege, nu-i iertare, Unde-i rug, nu-i îndurare. Prin al lui Isus scump sânge, Dragostea păcatu-nfrânge. Legea-ţi spune de păcate, Dragostea le iartă toate. (bis) Aleluia! 4. Legea are zile sfinte, Dragostea-i mereu fierbinte. Legea ține slujbi divine, Dragostea tot anul ține. Legea-i trudă cu simbrie, Dragostea-i împărăție. (bis) Aleluia!