468.

Mielul fără pată, jertfa Lui cea mare

1. Mielul fără pată, jertfa Lui cea mare, Ne-a deschis a vieţii sfântă sărbătoare. /: Slavă se cuvine, azi şi-n veşnicie, Mielule de jertfă, o, Isuse, Ţie! :/ 2. Mielul umilirii S-a supus 'junghierii, Ca să ne ridice din ţăr'na căderii. /: Mulţumire-adâncă şi cântare vie, Mielule Ţi-aducem, o, Isuse, Ţie! :/ 3. Mielul împăcării pusu-S-a pe-altarul Rânduit de Tatăl să ne-aducă harul. /: Laudă fierbinte, dragoste-n vecie, Mielule Ţi-aducem, o, Isuse, Ţie! :/