455.

Binecuvântează, suflete, pe Domnul

1. Binecuvintează suflete pe Domnul Şi nu uita binefacerile Lui! Şi tot ce este înlăuntrul meu Să laude Numele Lui cel mare! Şi adu-I slavă, căci I se cuvine! Toată fiinţa mea-ncrede-te-n El! 2. Îți iartă toate fărădelegile Îţi vindecă toate bolile tale, Răscumpărându-ţi viaţa din groapă Încununat cu milă şi-ndurare, Sătul de bunătăţi la bătrâneţe, Se cade să-L slăveşti necontenit. 3. Ca vulturul întinerești prin Domnul. Te pleacă-n faţa Lui cântându-I cinste, Căci e puternic, plin de har, milos. Moise-a trăit prin credinţă calea Lui Şi Israel a gustat lucrarea Lui Şi Moise şi poporul L-au slăvit. 4. Domnul este-ndurător și milostiv, Îndelung răbdător, cu bunătate; El nu cearta, nici nu se mânie, Nu ne ţine-n seamă păcatele Şi El ne iartă fărădelegile Cu preţul mare al răscumpărării. 5. Bunătatea Lui ține pe vecie; Dragostea Lui e veşnic neschimbată Pentru răscumpăraţi: copiii Lui. Scaunul de har al Lui este în cer. Noian de binecuvântări să-l dăm Lui Şi îngeri şi oameni... suflete, toţi.