451.

Cel ce stă sub ocrotirea (Ps. 91)

1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt de sus Şi se odihneşte-n umbra Celui tare de nespus, Zice pururi despre Domnul: „El e cetăţuia mea, /: Dumnezeul meu în care Mă încred şi voi scăpa" :/ 2. El te scapă, da, din laţul Vânătorului întins Şi de cium-atunci când lumea Pustiirea a cuprins; El te-acoperă sub aripi, De-a-Lui pene vei fi-ascuns, /: Căci a Lui credincioşie Este scut de nepătruns. :/ 3. Nu te teme nici de groaza, Din a nopţii negre vremi, Şi nici de săgeata zilei Tu nicicând să nu te temi! Nici de ciuma-ntunecimii, Nu te teme! N-ai să cazi. /: Nu te teme de molima Care bântuie-n amiazi! :/ 4. Mii să cadă lângă tine, Zeci de mii la dreapta ta, Dar de tine, nu te teme, Nu se vor apropia. Doar vei sta şi, cât privi-vei Împrejur cu ochii tăi, /: Vei vedea nenorocirea Şi răsplata celor răi. :/ 5. Fiindcă tu zici: Domnul este Locul meu de adăpost", Şi din Cel Prea'nalt făcut-ai Turnul tău nebiruit, De aceea niciodată Pagubă nu vei avea; /: De-al tău cort nicicând urgia Nu se va apropia. :/ 6. Căci la îngerii puternici Domnul le va porunci Şi, în drumurile tale, Pururi ei te vor păzi. Ei te vor purta, cu grijă, Pe-a-lor sfinte mâini cereşti, /: Cu piciorul, de vreo piatră, Nu cumva să te loveşti. :/ 7. Peste leii tari vei trece, Pe năpârci tu vei călca; Puii leilor şi şerpii Biruiţi vor rămânea. „Mă iubeşte, zice Domnul, „De aceea-l voi scăpa. /: Ocroti-l-voi, căci cunoaşte Numele şi slava Mea." :/ 8. Voi răspunde-ntotdeauna Când Mă va chema grăbit Să-l ajut în strâmtorare Şi să-l fac nebiruit. Da,-l voi izbăvi şi,-n slavă, Cu ani mulţi l-oi sătura /: Şi-i voi arăta să vadă Sfântă mântuirea Mea. :/