429.

Isus, pe cruce, răstignit e

1. Isus, pe cruce, răstignit e, Pentru al nostru greu păcat. În suferinţă, El Se roagă Şi rabdă fiind nevinovat. 2. Ca să ne scape de la moarte, Isus din cer jos a venit. În locul meu, răbdat-a toate: Atât de mult El m-a iubit. 3. O, vino azi cu pocăinţă, Închină-I viaţa ta deplin! Apoi, urmându-L cu credinţă, Vei fi cu El în veci. Amin.