428.

Auzi corul îngeresc

1. Auzi corul îngeresc, Dumnezeu din cer slăvesc! Cântă imnuri înălţând: „Pace fie pe pământ" Dumnezeu ce a promis, Pe-al Său Fiu El L-a trimis. /: Auzi corul îngeresc, Cântând Tatălui ceresc. :/ 2. Cel din cerul minunat, Preamărit şi înălţat, Pe pământ jos a venit Şi, ca noi, trup a primit. S-a jertfit, a pătimit, Chiar şi moarte-a suferit. /: De păcate ne-a spălat, Viaţă nouă El ne-a dat. :/ 3. Toate de la El primim, Când prin rugăciuni venim Să-I deschidem inima Ca să intre El în ea, Şi ne va conduce sus, Unde-s fericiri nespuse. /: Toţi în cor îi vom cânta: „Mare este slava Ta!" :/