421.

Turmă blândă, turmă mică

1. „Turmă blândă, turmă mică, Pradă lesne de-nghiţit, Două mii de ani, cum oare N-ai pierit? (bis) /: Prin străvechile pustiuri Leii cei cu coamă-n vânt, Cum de nu ţi-au şters şi urma Pe pământ? (bis) :/ 2. Ai tu oare, turmă blândă Corn de taur, dinţi de lup, Suc de viperă, sau ghiare Care rup?" (bis) /: „Noi n-avem nici colţi, nici ghiare, Nici venin otrăvitor, Dar avem cu noi o taină: Un Păstor, (bis) :/ 3. Prin străvechile pustiuri El, Păstorul înţelept, Şi-a purtat pe umeri mieii Şi pe piept, (bis) /: Şi de-aceea nu ni-e frică De vrăjmaşu-amăgitor, Căci suntem o turmă mică, Dar o turmă şi-un Păstor." :/