42.

În familie-i ferice

1. În familie-i ferice, Căci iubeşti şi eşti iubit; Lângă dulcea vatr-a casei Sufletul ţi-l întăreşti, În mijlocul alor tăi, tu Inima ţi-o oţeleşti; Te cunoşti mai bine-acolo Şi ajungi biruitor. O! ce bine-i laolaltă Cu acei ce îi iubeşti! 2. Biruinţa-i anevoie, Dar tu te deprinzi să lupţi; Chiar când şovăie iubirea, Şovăie numai puţin. Te deprinzi cu-ngăduinţa, Te deprinzi să lupţi mereu. Inima-ţi întinereşte; Prin iubire biruieşti. Binefăcătoare-i lupta, În mijlocul alor tăi! 3. Necurmata voioşie Ce-o dă pacea lui Isus, Vreau să fie-atotstăpână, În căminul meu de-acum. Te iubesc, o, vatră scumpă! Vreau să te dezmierd mereu, Aşteptând clipa ferice, Când în cer te vei muta, Ca iubirea-n Domnul nostru Să n-aibă nici un sfârşit.