419.

Cânta-voi Domnului mărire

1. Cânta-voi Domnului mărire, Cânta-voi Lui (bis) Pentru deplina mântuire, Cânta-voi Lui (bis) A mea cântare în sărbătoare O voi 'nălţa mereu spre slava Domnului Cânta-voi numele Său mare, Cânta-voi Lui. (bis) 2. Cânta-voi dragostea divină, O voi cânta, (bis) Căci mi-a adus a ei lumină: O voi cânta. (bis) Cu stăruinţă şi prin credinţă Iubirea-n cântec pururea o voi 'nălţa. Cântarea ei e biruinţă O voi cânta. (bis) 3. Cânta-voi jertfa preasfinţită O voi cânta, (bis) Prin ea mi-e viaţa-ndreptăţită, O voi cânta. (bis) A mea înfiere spre moştenire, Mi-a câştigat-o Domnul, sus pe Golgota; Cânta-voi marea Lui putere, O voi cânta. (bis)