417.

Pe crucea Golgotei stă Harul zdrobit

1. Pe crucea Golgotei stă Harul zdrobit, Răbdând suferinţa tăcut şi smerit; Păcatele lumii cu greu apăsau, Prostia şi ura sălbatic loveau. Seninul deasupra, sub nor se-ascundea; Pământul sub cruce de patimi gemea, Tot iadul alături lupta ispitind Dar Harul îndură şi moare luptând. 2. Căci Harul priveşte spre Tatăl mereu; Mai tare e Tatăl ca orişice greu, Mai tare-i iertarea ca vina cea grea, Iubirea-i puterea şi El este ea. Stă frânt ucenicul iubit, suspinând; Iubirea alături rămâne oricând. Cât veacul e ura şi lumea e rea Iubirea-i pe cruce, iubirea-i sub ea.