406.

Ca pâine a vieții

1. Ca pâine a vieţii, Ca sânge-al iertării, Ca jertfă curată, Am fost dăruit. /: Iubirea eternă, Cu braţele-ntinse M-a dat tuturora; Dar tu M-ai primit? (bis) :/ 2. Din ţară în ţară, Din poartă în poartă, Din inimi în inimi, Am binevestit. /: Şi-acum, când e vremea, Să-nchid uşa vieţii, Te-ntreb înc-o dată: „Dar tu M-ai primit? (bis) :/ 3. Zadarnic vei bate La poarta închisă Când aspru în noapte Vei fi izgonit. /: Primeşte-mă, Doamne Striga-vei cu lacrimi, Şi Eu voi răspunde; Dar tu M-ai primit? (bis) :/