399.

El vine iar, El vine iar!

1. El vine iar, El vine iar! Copii ai Lui ce-L așteptați, Cântați, nu plângeți, o, cântați! /: Curând sfârși-v-al vostru-amar, El vine iar! :/ 2. El vine iar, El vine iar! O, suflet drag ce-aștepți mereu, Cu-același dor ce-aștept și eu, /: Curând s-o stinge-al nostru jar, El vine iar! :/ 3. El vine iar, El vine iar! Parcă-L aud cu dor spunând: “Eu vin curând, Eu vin curând!” /: Se sfarma-al morții stăvilar, El vine iar! :/ 4. El vine iar, El vine iar! O, suflet scump, ți-e greu – o știu – E lumea lung și-amar pustiu, /: Dar nu-i departe-al ei hotar, El vine iar! :/ 5. El vine iar, El vine iar! Isuse drag, nimic nu vrem Decât atât: să Te vedem! /: Adu al nunții noastre har, O, vino iar! :/