389.

Cine-ar putea să-ți dea iertare

1. Cine-ar putea să-ți dea iertare Pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea? Isus, Dumnezeiescul Miel, Prin jertfa ce-a adus-o El El ar putea! El ar putea! 2. Cine-ar putea să-ți dea lumină Și-n suflet liniște deplină? Cine-ar putea, cine-ar putea? Isus e unicul izvor De haruri pururi dătător, El ar putea! El ar putea! 3. Cine-ar putea să-ți dea tărie În vremurile de urgie? Cine-ar putea, cine-ar putea? Isus, cu brațul Lui ne-nfrânt Ce ține soare și pământ, El ar putea! El ar putea! 4. Cine-ar putea să-ți facă parte De viața cea fără de moarte? Cine-ar putea, cine-ar putea? Isus, îţi spun, și sigur știu, Că mort a fost, dar este viu El ar putea! El ar putea! 5. De crezi cu inima curată Și Lui Îi dai viața toată, El îţi va da, El îţi va da Comori de har, comori de har Și fericiri fără hotar Cu mâna Sa! Cu mâna Sa!