384.

Mi se bucură inima-n Domnul

1. Mi se bucură inima-n Domnul, Căci puterea mea El a-nălțat. Spre vrăjmași gura larg mi-a deschis-o Cu-ajutorul Său m-a ridicat. R: Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul! Nu e alt Dumnezeu decât El! Nu e Stâncă așa cum e Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel! 2. Nu vorbiți cu atâta-ngâmfare, Nu rostiți al mândriei cuvânt. Căci El e-un Dumnezeu care știe Cântări tot ce e pe pământ. R: Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul! Nu e alt Dumnezeu decât El! Nu e Stâncă așa cum e Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel! 3. Arcul celor puternici sfăr’mat-a, Pe cei slabi cu putere i-a-ncins; Cei flămânzi căpătat-au odihnă, Cei sătui sunt de foame învinși. R: Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul! Nu e alt Dumnezeu decât El! Nu e Stâncă așa cum e Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel! 4. Chiar și-aceea ce n-avea pe nimeni A primit fericită copii. Iar aceea ce-avea o mulțime Lâncezind, a rămas fără fii. R: Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul! Nu e alt Dumnezeu decât El! Nu e Stâncă așa cum e Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel!