383.

Prin har Tu, Doamne, m-ai zidit

1. Prin har, Tu, Doamne, m-ai zidit Ca să Te-nalț pe Tine Și-n viața-mi de om mântuit Tu să Te vezi mai bine. R: M-ai făcut lucrarea Ta Doamne, pentru veci așa Să Te bucuri Tu de ea. Necurmat, necurmat Să Te bucuri Tu de ea. 2. Să fiu spre-al Tău folos deplin, Să-Ți ai plăcerea-n mine. La tot ce-mi spui să zic: ”Amin!” Și să Te-nalț pe Tine! R: M-ai făcut lucrarea Ta Doamne, pentru veci așa Să Te bucuri Tu de ea. Necurmat, necurmat Să Te bucuri Tu de ea. 3. O harfă veșnică mi-ai dat Cu strune-n veci divine Și-n cântecul ei minunat Să Te înalț pe Tine! R: M-ai făcut lucrarea Ta Doamne, pentru veci așa Să Te bucuri Tu de ea. Necurmat, necurmat Să Te bucuri Tu de ea. 4. Acesta este rostul meu Și vreau să-l știu mai bine Ca pretutindeni și mereu Să Te înalț pe Tine! R: M-ai făcut lucrarea Ta Doamne, pentru veci așa Să Te bucuri Tu de ea. Necurmat, necurmat Să Te bucuri Tu de ea.