364.

Vrednic e Mielul

1. Vrednic e Mielul, vrednic e Mielul Să deschidă-a Vieții Carte, Să dea moartea la o parte Pentru că a fost ‘junghiat (bis) Să ne-aducă, cu-ndurare, Veșnică răscumpărare Din osândă și păcat. R: Slavă Mielului! Slavă Lui mereu! Lui Isus, Miel Preasfânt Al lui Dumnezeu! Slavă Lui! 2. Vrednic e Mielul, vrednic e Mielul Să ne-aducă mântuirea Și odihna și unirea Pentru că a fost ‘junghiat! (bis) Jertfa-I sfântă de pe cruce Slavă veșnică ne-aduce, De-o primim cu-adevărat. R: Slavă Mielului! Slavă Lui mereu! Lui Isus, Miel Preasfânt Al lui Dumnezeu! Slavă Lui! 3. Vrednic e Mielul, vrednic e Mielul Ca să intre-n veșnicie Îmbrăcat în măreție, Pentru că a fost ‘junghiat! (bis) Tatăl I-a ales, sfințită, O oștire nesfârșită, Căci în veac e Împărat. R: Slavă Mielului! Slavă Lui mereu! Lui Isus, Miel Preasfânt Al lui Dumnezeu! Slavă Lui! 4. “Vrednic e Mielul, vrednic e Mielul! Se cuvine Lui cunună!” Necuprinsul tot să spună: Pentru că a fost ‘junghiat! (bis) El deschis-a stăvilarul, Să-I primim de-a pururi harul Fie binecuvântat! R: Slavă Mielului! Slavă Lui mereu! Lui Isus, Miel Preasfânt Al lui Dumnezeu! Slavă Lui!