352.

Să te-asculte Domnul (Ps. 20)

1. Să te-asculte Domnu-n ziua De necaz și strâmtorare, /: Și să-ți ocrotească viața Numele Lui sfânt și mare! :/ 2. Să-ți trimită ajutorul Din ‘nălțimea Lui cerească! /: Cu puterea Lui cea mare Din Sion te sprijinească! :/ 3. De-ale tale multe daruri Să-Și aducă El aminte, /: Să primească-a-tale jertfe În miresme de-arderi sfinte! :/ 4. Să-ți dea Domnul totdeauna Tot ce inima-ți dorește, /: Să vezi cum a-tale planuri Toate El ți le-mplinește. :/ 5. Atunci noi văzând acestea Cu nespusă bucurie, /: Ridica-vom steagu-n cinstea Domnului pentru vecie. :/ 6. Mulți se bizuiesc în lume Pe-ai lor cai și pe-a-lor care; /: Noi ne bizuim pe Domnul, Pe-al Său Nume sfânt și mare. :/ 7. Ei se-ndoaie, cad și nimeni Niciodată nu-i ridică… /: Noi rămânem în picioare, Doamne, fără nici o frică! :/