348.

O, ce bine-i când o ușă

1. O, ce bine-i când o ușă Se deschide cu iubire, Și-n chenarul ei deodată Vezi un rai într-o privire. Când vezi doua brațe-ntinse, Și auzi un glas de frate Dăruind o primăvară Inimii înfrigurate, Deșteptându-ți iar nădejdea, Într-un zbor mai sus de fire… O, ce bine-i când o ușă Se deschide cu iubire! 2. Ațipea sub stele pale, Zarea pașnicei Betanii Când Isus bătea la ușă, După crâncene strădanii. Ce adânc simțea Divinul Cum de om Își leagă soarta Când vedea în prag pe Lazăr, Pe Maria și pe Marta, Nu era alt loc sub soare, Mai scăldat în fericire… O, ce bine-i când o ușă Se deschide cu iubire! 3. Jos, în Ierihon, pe uliți, Prin mulțimea zgomotoasă Aducea Zacheu pe Domnul, Ca pe-un oaspete în casă. Și prin ușa larg deschisă Se-auzea din încăpere: ”Dau săracilor, o, Doamne, Jumătate din avere!” Îngeri albi priveau din ceruri Clipele de mântuire… O, ce bine-i când o ușă Se deschide cu iubire! 4. Dar la inima ta rece Stă de mult Isus și bate; Ca să plece nu Se-ndură, Ca s-o frângă nu se poate. O, trezește-te și vino Trage repede zăvorul! Nici un oaspe nu-i pe lume Ca Isus, Mântuitorul. El ti-aduce-n dar iertarea, El ți-aduce mântuire. O, ce bine-i când o ușă Se deschide cu iubire!