319.

Te-nalț, Doamne, pururi

1. Te-nalț, Doamne, pururi, căci m-ai ridicat, Pe vrăjmași să râdă Tu nu i-ai lăsat. Am strigat spre Tine, Doamne-ndurător, Tu m-ai scos din groapă, n-ai lăsat să mor. 2. Sufletul, meu, Doamne, din mormânt l-ai scos, M-ai adus la viață, dintre morți de jos. Domnului cântați-I voi, cei preaiubiți, Și slăvitu-I Nume pururea măriți. 3. Căci o clipă ține doar mânia Sa; Îndurarea-I însă, toată viața mea. Seara vine plânsul chinului amar, Dimineața vine veselia iar. 4. Când eram în bine, îmi ziceam așa: “Niciodată-n viață nu m-oi clătina!” Căci pe-un munte tare Tu m-ai așezat… Dar Ți-ai ascuns Fața și m-am tulburat. 5. Doamne, către Tine m-am rugat, zicând: “Ce câștigi, Tu, oare, de-aș muri curând? Poate să Te laude țărâna de jos? Poate ea să spună cât ești credincios? 6. Doamne, -ascultă! Doamne, fii îndurător, Și-mi ajută, Doamne, că-s făr-ajutor!” Și în veselie plânsul mi-ai schimbat, Dezlegându-mi jalea, Tu m-ai bucurat.