303.

Nu te-ndoi, ci crede

1. Nu te-ndoi, ci crede Că, după orice nor, E-un soare și mai dulce Și mai strălucitor. /: Nu norul este veșnic, Ci soarele-i acel Ce-nvinge și rămâne Stăpân în urmă el. :/ 2. Nu te-ndoi, ci crede Că, dincolo de tot, Veghează Dumnezeul Puternic Savaot. /: Că niciun păr nu-ți cade, Că nicio clipă nu-i, Că nu-i nici o-ncercare, Decât prin voia Lui. :/ 3. Nu te uita la tine Că ești atât de slab, Nici la vrăjmașii care Te-ar nimici degrab’, /: Nu te uita la ziduri, La porțile de fier, La ura ce scrâșnește, Ci uită-te la cer! :/ 4. Căci, dacă crezi puternic, Nimica nu-i spre rău, Ci totul se va-ntoarce Spre-un și mai bine-al tău. /: Nu te-ndoi, ci crede Că-n ceasul cel mai greu, Clipită de clipită Veghează Dumnezeu. :/