299.

Odată L-am văzut trecând

1. Odată L-am văzut trecând Cu turma pe Păstorul blând; Mergea cu dânsa la izvor Blândul Păstor. (bis) 2. Pe-o oaie ce căzuse jos A ridicat-o El duios Şi-o duse-n braţu-I iubitor Blândul Păstor. (bis) 3. Iar pe-alta care, la pământ, Zăcea cu picioruşul frânt, El o legă mângâietor Blândul Păstor. (bis) 4. El le-a iubit cu drag nespus Şi viaţa pentru oi Şi-a pus Şi pentru mântuirea lor, Blândul Pastor. (bis) 5. Dar mai târziu L-am întâlnit Cu spini pe frunte şi lovit, Înconjurat de mult popor, Blândul Păstor. (bis) 6. Şi-atunci, mirat, L-am întrebat: „Cine sunt cei ce Te-au spinat?" „Sunt oile ce le-am fost lor Bunul Păstor. (bis) 7. Iar cei ce Mă lovesc turbat Sunt oile ce le-am purtat Pe pajişti verzi şi la izvor Ca Bun Păstor. (bis) 8. Şi cei ce Mă batjocoresc Şi cei ce crucea-Mi pregătesc Sunt oile ce le-am fost lor Bunul Păstor.” (bis) 9. Spunând acestea Şi-a rotit Privirea-n juru-I liniştit Spre cei orbiţi de ura lor, Blândul Păstor. (bis) 10. Şi ochii Lui mari şi senini De duioşie erau plini; Şi doar a suspinat uşor Blândul Păstor. (bis)