298.

Isuse, veșnic călător

1. Isuse, veşnic călător Prin lumea de păcate, /: Tu baţi străin şi iubitor La uşile-ncuiate :/ 2. Nimic Tu nu ceri nimănui Când baţi şi-aştepţi să vină; /: Tu vrei s-aduci în casa lui Din pacea Ta divină. :/ 3. Ai vrea din viaţa Ta să-i dai, - Căci viaţa lui e moartă /: Dar el nu vrea; mâhnit Tu stai Afară lângă poartă. :/ 4. Eram copil când Te-am văzut La uşa mea, Străine, /: Şi să-Ţi deschid ai tot bătut Să intri şi la mine :/ 5. Dar glasul lumii-am ascultat Şi Te-am lăsat afară, /: Căci lumea zice c-ai venit Să ne faci viaţ-amară. :/ 6. Apoi Ţi-am auzit din nou Chemarea Ta duioasă; /: Aud şi-acum al ei ecou: „O, lasă-Mă în casă! :/ 7. Lasă-Mă-n suflet să străbat Cu pacea Mea cerească, /: Cum ceru-n lung şi lumea-n lat Nu pot să-ţi dăruiască." :/ 8. Dar lumea-mi spune să Te las Afară şi-astă dată; /: Tu tot la uşă ai rămas La uşa încuiată. :/ 9. Te rog acuma, Domnul meu, Mai bate înc-odată! /: Te chem cu sufletul plângând Şi uşa-i descuiată. :/