288.

Ca fiu pierdut am rătăcit

1. Ca fiu pierdut am rătăcit Prin lumea pieritoare; Talanţii vieţii ce-am primit I-am risipit. „Am drept la viaţă", îmi ziceam, „Să-ncerc orice-i sub soare"; Dar că răspunderi mi-atrăgeam Nici nu credeam. 2. De Tatăl m-am îndepărtat, Sfidând cereasca lege; Şi cugetul meu necurat S-a-ntunecat. Gândeam că pot fi fericit Păcatul de-aş alege Şi, prin desfrâu nepotolit, Lui m-am robit. 3. Puteri abia de mi-au rămas Să-mi târâi viaţa moartă; Şi tot ce-i rău, la greu impas, Am vrut să las. Dar, alipit de-un pământean, Cârpeam doar vechea-mi soartă; Mai rău ca porcii mă găseam: Rob lui Satan. 4. Atunci, în fire mi-am venit: „N-am eu un Tată oare? Acasă-i bine de trăit Şi-am fost iubit. Prin mine însumi, nu socot Să scap de la pierzare; Mi-e sufletul flămând de tot; Nimic nu pot. 5. Aşa cum sunt, mă-ntorc şi-nfrunt Trecutu-mi de ocară; De-aş fi primit oricât de crunt, Eu ăsta sunt!" Ca dintr-un rău vis, m-am trezit Cu inima amară; Scârbit de tot, m-am osândit Şi am pornit. 6. Cu câtă fală am plecat, Pe-atât mă-ntorc cu jale! Zdrobit, acum în piept mă bat Şi milă cat. Departe încă mă aflam, Tărăgănind pe cale, Când m-a zărit cum mă sfiam Şi nu intram. 7. A fost de-ajuns; şi alergând, În braţe mă cuprinse, Pe rănile-mi balsam turnând: Sărutu-I blând. Eu, copleşit de-un chin nespus, - Căci dragostea-I mă-nvinse – Abia ţinându-mă, I-am spus Că vrednic nu-s.