268.

Stăpânirea Lui cea dreaptă

1. Stăpânirea Lui cea dreaptă Domnul Isus va-ntemeia; Cârmuirea-I înţeleaptă Toţi o vor binecuvânta. 2. Sfânta Lui stare de faţă Întreg pământul va umplea; Un izvor ce dă viaţă Fi-va împărăţia Sa. 3. Lacrimi, chinuri şintristare, Trudă şi griji vor înceta; Vom scăpa de tulburare, Dulce odihnă vom gusta. 4. Sub domnia-i fericită, Moartea nu va mai stăpâni; Mâna Lui nebiruită Pe sfinţii Săi va ocroti. 5. Cerurile şi pământul Atunci L-or binecuvânta; Lumea de pe-ntreg pământul 'Naintea Lui s-o prosterna. 6. Laudă şi mulţumire Vor înălţa toţi lui Isus; Cântec sfânt de proslăvire Va răsuna până-n cer, sus.