265.

Când privesc a Ta zidire

1. Când privesc a Ta zidire, Firea-n măreţia ei, Cerul cu-a lui nesfârşire Şi cu munţi de nouri grei, 2. Când privesc la mândrul soare Cum răsare-n zori de zi, Cum apune-apoi, cum moare, După lanuri aurii, 3. Când privesc bolta-nstelată Miile ei de făclii, Care-n noaptea-ntunecată Luminează munţi, câmpii, 4. Sunt uimit de-a Ta mărire, Ca şi de puterea Ta. Recunosc a mea micime, Ca şi neputinţa mea. 5. Înaintea Feţei Tale, Sunt doar un biet păcătos. O! alerg la-a Ta-ndurare, Te ştiu sfânt, dar şi milos. 6. Ştiu că-n marea Ta iubire Pân' la mine Te-ai plecat, Să mă-nalţi la-a Ta mărire Chiar pe min' cel ne'nsemnat. 7. Păcătosul cu renume Are preţ în ochii Tăi, Mult mai mult ca-ntreaga lume Cu palate, munţi şi văi. 8. Necuprinsă Ţi-e iubirea Ce-n Isus mi-ai arătat! Tu mi-ai dat chiar mântuirea, Tu chiar cerul mi l-ai dat.