261.

Robiți greu de păcat

1. Robiţi greu de păcat, Umblam aici în lume: Orbiţi, nenorociţi Şi fără Dumnezeu; Eram cu totul prinşi De negrul întuneric, /: Dar ne-ai privit cu milă Şi ne-ai izbăvit. :/ 2. Te-ai coborât din cer Şi-ai mers smerit la cruce, Ca trăsnetul pedepsei Să-l întâmpini Tu. Ai fost şi părăsit, Ba ai gustat chiar moartea /: Căci toată vina noastră Ai purtat-o Tu. :/ 3. Acum suntem iertaţi, Prin marea Ta-ndurare; De-ale robiei patimi Suntem izbăviţi. Spre cer călătorim Voioşi, plini de nădejde, /: Căci ştim că sfântu-Ţi sânge Raiul ne-a deschis. :/ 4. Cântări de mulţumiri Şi imn de preamărire, Îţi înălţăm acuma, Scump Mântuitor. Fii veşnic lăudat, Căci Te-ai jertfit pe cruce /: Şi-o mare mântuire Tu ne-ai dăruit. :/