259.

Izvor de pace și de iertare

1. Izvor de pace şi de iertare, Izvor adânc de lumină şi de har, /:Dulce odihnă şi fericire, Doamne Isuse, în Tine am aflat.:/ 2. Izvor de viaţă şi de iubire, Apele Tale sunt totdeauna vii. /:O, de-am sorbi din ele cu nesaţiu Setea întreagă deplin ne-ar potoli.:/ 3. O, ce ferice de acela care Soarbe întruna din Tine, Viu Izvor! /:El e ca pomul verde totdeauna Care-şi dă roadă la timp şi din belşug.:/ 4. Izvor de pace şi de iertare, Izvor adânc de lumină şi de har, /:Dulce odihnă şi fericire, Doamne Isuse, în Tine am aflat.:/