257.

Frați, să cântăm voioși

1. Fraţi, să cântăm voioşi, Iubirea fără margini A Domnului Isus! În mijlocul sfinţilor De pe întregul pământ, Să fie preamărit Numele Lui cel Sfânt! 2. Mai bine decât noi, Răscumpăraţii Lui scumpi, Nimeni nu ar putea Să-I slăvească dragostea; Nici chiar îngerii cei sfinţi Din cerul strălucit Iertarea n-au gustat. 3. Cântare să-nălţăm Acelui ce ne-a aşezat De îngeri mai presus. Doamne, fie partea Ta: Cinstea, slava, lauda! Acum şi-n veşnicii Iubirea-Ţi vom slăvi!