249.

Isuse scump, izvoru-oricărui bine

1. Isuse scump, izvoru-oricărui bine Ce se revarsă zilnic peste noi, În Tine - Cel nespus de minunat -Comorile Dumnezeirii văd. 2. Pentru salvarea oii rătăcite, Nu Ţi-ai cruţat nici chiar viaţa Ta. Cu-nsângerata-Ţi mână-ai ridicat-o, I-ai dat viaţă ei, prin moartea Ta. 3. O! bun Păstor, în marea-Ţi bunătate, Vei duce-o-n cer pe ai Tăi umeri tari. Cine-ar putea, din mâna Ta, s-o smulgă? Ce scut puternic e iubirea Ta!