240.

Inimă de tot zdrobită

1. Inimă de tot zdrobită Sub povara ta cea grea, Într-o clipă, de-al tău zbucium, Azi de-ai crede, ai scăpa. Refren: Vin' la cruce cu povara-ţi De dureri şi de păcat, Căci Isus, cu al Său sânge, Şi pe tine te-a iertat! 2. De te lupţi cu îndoiala, Groaza de te-a copleşit, Domnul îţi dă uşurare Sufletului tău trudit. Refren: Vin' la cruce cu povara-ţi De dureri şi de păcat, Căci Isus, cu al Său sânge, Şi pe tine te-a iertat! 3. Dacă cugetul te-apasă Şi te mustră ne'ncetat, Tu priveşte prin credinţă La Acel ce te-a iertat! Refren: Vin' la cruce cu povara-ţi De dureri şi de păcat, Căci Isus, cu al Său sânge, Şi pe tine te-a iertat! 4. De-ale patimilor lanţuri De eşti strâns înlănţuit, Astăzi în Isus tu crede! Astăzi fi-vei slobozit. Refren: Vin' la cruce cu povara-ţi De dureri şi de păcat, Căci Isus, cu al Său sânge, Şi pe tine te-a iertat! 5. Te încrede, fără teamă, În iubirea lui Isus! El primeşte pe oricine. - În Cuvânt aşa ne-a spus. - Refren: Vin' la cruce cu povara-ţi De dureri şi de păcat, Căci Isus, cu al Său sânge, Şi pe tine te-a iertat!