215.

Călător pe-acest pământ sunt

1. Călător pe-acest pământ sunt, Dar spre cer înaintez; Sus, în patria cerească, Voi păşi-n curând. De vrăjmaşi fără de număr Sunt aici înconjurat; Trec ades' prin întuneric, Dar mă ştiu păzit. 2. Chiar de Domnul sunt păzit eu, El vegheaz-asupra mea. Viaţa mea e ocrotită Chiar de mâna Lui. În furtuna cea mai mare, În necazuri şi dureri, Glasul Lui mă-mbărbătează: „Sunt cu tine Eu!" 3. Eu mă ştiu iubit de Domnul, Eu mă ştiu păzit de El. Este însuşi El cu mine O, ce mare har! Deznădejde, griji şi temeri, Părăsiţi viaţa mea! Domnul e a mea putere, El e partea mea. 4. Chiar de trec prin suferinţă, Ea-n curând se va sfârşi. Domnul meu din cer veni-va Să mă ia cu El. Orice lacrimă va şterge El atunci din ochii mei; În frumosul cer de-a pururi Voi fi lângă El!