202.

Ascultați credincioși

1. Ascultaţi, credincioşi, Cum vă cheamă Isus, Să luptaţi pentru El, Pentru-al Lui Sfânt Cuvânt Ca împărăţia Lui Să se-ntindă pe pământ, Voia lui Dumnezeu Să stăpânească tot mai mult. 2. Ascultaţi, credincioşi, Cum vă-ndeamnă Isus, Să vestiţi jertfa Lui, Să vestiţi harul Lui, Păcătoşilor pierduţi, De Satana greu robiţi, Să primească degrab' Iertarea şi viaţa Lui! 3. Ascultaţi, credincioşi, Ce vă-nvaţă Isus: „Veţi fi neînţeleşi, Veţi fi chiar prigoniţi; Cu batjocuri şi ocări Lumea vă va împroşca; M-a urât ea pe Mine! Şi pe voi vă va urî." 4. Ascultaţi, credincioşi, Ce vă spune Isus: „Sunt mereu Eu cu voi, Vă-ntăresc Eu mereu; Nu vă temeţi de nimic! Evanghelia vestiţi! Ce răsplată frumoasă Vă aşteaptă, sus, în cer!"