155.

Glasul Domnului ne cheamă, ne îndeamnă să luptăm

1. Glasul Domnului ne cheamă, Ne îndeamnă să luptăm. Credincioşi, porniţi cu toţii! Merge chiar Isus cu noi! Lumea zace-n întuneric, Stăpânită de Cel Rău; /: Braţul Domnului ni-i sprijin, Biruinţa e cu noi! :/ 2. A lui Dumnezeu iubire Arătată în Isus, Vestiţi, fără încetare, Păcătoşilor pierduţi! Spuneţi că Isus primeşte Chiar pe cel mai vinovat! /: Pentru noi Şi-a dat viaţa, Să ne scape de păcat! :/ 3. Luptaţi şi, în rugăciune, Stăruiţi neîncetat Domnul să dea izbăvire Celor prinşi în greu păcat. Ceata sfinţilor să crească, Izbăvită de Cel Rău, /: În lumină să trăiască, Aşteptând pe Domnul său. :/ 4. Fericiţi veţi fi în slavă, Când la Domnul veţi sosi; Prigoniri, dureri, necazuri, Toate se vor isprăvi; Vă aşteaptă o cunună Ce nu se va veşteji. /: Îmbrăcaţi în nemurire Cu Isus mereu veţi fi! :/