151.

Cine sunt oamenii aceia

1. Cine sunt oare oamenii aceia Cu zâmbet vesel în privirea lor? Oastea lor se-avântă în ceruri Spre tronul Mielului 'junghiat. Refren: Sunt încununaţi cu slavă Şi finic în mâini ţin; /: Un cântec nou ei cântă neîncetat: „Vrednic eşti Tu, Miel Sfânt, Să fii înălţat” :/ 2. Regi sfinţi sunt ei, din robi de-odinioară; Domnul Hristos pe toţi i-a eliberat! Pe pământu-ntreg vor domni ei, Cu-al lor Mărit şi Sfânt Împărat. Refren: Sunt încununaţi cu slavă Şi finic în mâini ţin; /: Un cântec nou ei cântă neîncetat: „Vrednic eşti Tu, Miel Sfânt, Să fii înălţat” :/ 3. În zile rele şi în încercare, În suferinţe şi în prigoniri, Credincioşi au fost totdeauna Chemării sfinte ce au primit. Refren: Sunt încununaţi cu slavă Şi finic în mâini ţin; /: Un cântec nou ei cântă neîncetat: „Vrednic eşti Tu, Miel Sfânt, Să fii înălţat” :/ 4. Ce fericiţi sunt lângă Domnul slavei! S-au isprăvit ispite şi dureri! Chiar de Tatăl sunt răsplătiţi ei, Să-mpărăţească-n veci cu Isus. Refren: Sunt încununaţi cu slavă Şi finic în mâini ţin; /: Un cântec nou ei cântă neîncetat: „Vrednic eşti Tu, Miel Sfânt, Să fii înălţat” :/